نميدونم تا حالا اين تجربه رو داشتيد که با حرفای يه نفر( حتی اگه خيلی به شما ربط نداشته باشه يا حتی موضوع کاملا جداگانه ای باشه ) احساس کنيد اونقدر رو شما اثر منفی داشته که اصلا فکرش رو هم نميکرديد ؟؟؟

اگه کمی دقت کنيد حتمآ در اين زمينه چيزای جالبی دستگيرتون ميشه...

اين جور افراد يه جورايی از خودشون انرژی منفی ساطع ميکنند  که اطرافيان رو تحت تآثير قرار ميده... امروز هم از شانس بد من با يه تلفن که تو بخش به من شد از اين انرژی بی نصيب نمانديم و حسابی روز خوبی داشتيم

بياييد کمی سعی کنيم در دسته افراد با انرژی مثبت قرار بگيريم ، افرادی که آدم واقعآ احساس ميکنه از بودن با اونها لذت ميبره و يا حداقل  افکار منفی ندارند...

و بياييد نيمه پر ليوان را ببينيم ( اگه ميخوايد ميتونيد يه نيم نگاهی به نيمه خالی هم داشته باشيد ... )