امروز بعد از اينکه داشتيم کم کم باورمون ميشد که بدون امتحان نمره هامون رو ميدن ... و به حضور و غياب و ... دقت ميکنند ، رئيس بخش محترم از راه رسيد و من هم که پيشنهاد دادم عکس يادگاری بگيرند مدام تآکيد ميکردند که بذاريد بعد از امتحان : شايد پشيمون شديد...

بگذريم که به خير گذشت ... و يه چيز شبه امتحانی گرفتند... و نمره ها هم در نهايت دست چيف رزيدنته ... نميدونم به من و يکی از پسرا که گفت خوب بوديد ... حالا تا نمره چند بدهند ؟؟؟

کاش ۲۰ بده