کاش با هم  بيشتر مهربان می بوديم...

امروز وقتی مجادله بچه های ترم بالايی رو بر سر يه جزوه ديدم  واقعآ متآسف شدم...

هر کسی که در جريان قضيه نبود فکر می کرد که چه مشکل عديده و مهمی پيش اومده و اصلا نمی شد حدس زد که بخاطر يه سری جزوه ناقابله...

واقعآ ارزششو داشت يا نه ؟؟؟ من که موندم...