امروز قبل از شروع مورنينگ تو کلاس بوديم... ميخواستيم بريم شروع کنيم شرح حال بگيريم ولی از شانس امروز اتند مربوطه حتمآ سر مورنينگ ميومد و ما هم مونديم...

 

اونم چه مورنينگی ... چه آهنگای موبايلی نميدونيد ناب ناب... يه کنفرانس درمورد پالس اکسيمتری و طرز عملکردش ... خيلی جالب بود واقعآ فکر کنم خود اتندينگ هم نميدونستند که چجوری کار ميکنه...

بقيه ماجرا و اينکه ما شرح حال تو پرونده نداشتيم و قراره نمره فاينال از ۱۹ حساب شه بماند...

معنی دودره بازی رو هم فهميديم...

 

راستی آمار حذف کنندگان جراحی اختصاصی هم بالا رفته است...

۳/۴ نمايندگان ورودی حذف کرده اند...