امروز جشن فارغ التحصيلی  بچه های ورودی ۷۵ ...  هفته پيش که يه سر رفتم  فوق برنامه ، مشغول پارچه نويسی برای جشنشون بودند ، از طرفی لباس و کلاه هاشون رو هم ديدم و چقدر يه حس خاص به آدم دست ميده وقتی که با ذوق و شوق اونا رو می پوشن و کلاه رو سرشون ميذارن... حس يه مسئوليت سنگين...

اينم عکس کلاهاشون ، يکی ديگه که تو سايت  دکتر رضا بود...