راستی يه مريض بامزه دارم... يه آقای ۵۷ ساله با COPD  چندين ساله که بعد از عيد يه نوبت بستری شده بود و بهبود يافته و دوباره ۲ هفته است که تنگی نفسش تشديد شده...

روزای اولی که استاجرش شده بودم هر چی ازش می پرسيدم برای شرح حال ، فقط ميگفت که خانم دکتر هيچيم نيست ... خودم ميدونم فقط ريه ام است که خرابه...

البته نا گفته نماند که کورپونل هم هست...  از طرفی از اينکه تو بيمارستانه خيلی هم خوشحال بود چون اهل يه استان ديگه است و ميگفت تو خونه اينجور به آدم رسيدگی نميکنند...

الان از اول هفته حسابی بهانه گير شده و از اينکه بهبودی نداره غر ميزنه... اونم نصفش که نصيب من ميشه.. همش ميگه دفعه پيش که بستری شدم زود خوب شدم.... چرا اينبار اينقدر طول کشيد و من خوب نشدم...

مدام ميگه اگه داروی گرونی که تو بازار هست بنويسين همراهم ميره ميگيره... عاشق دارو و آمپول و  Imaging است مثلا ميگه اون بار بخاطر اينکه  زير يه دستگاه رنگی که اتوماتيک بود و ميگفت نفس بکش ... نفس نکش  رفتم خوب شدم ... اينبار هم منو بفرستين تا خوب شم... ( منظورش  CT-scan )

اونقدر غر ميزنه که هم اتاقيهاش هم ديگه از دست اين ناراحت شدن و ميگن که تو روحيه ما هم اثر بد ميذاره...

از يه طرف از اينکه آنژيوکت به دستش وصله ناراحته و همش ميگه اين برا چيه و از يه طرف ميگه که بايد ميکروست داشته باشه...

====> ديگه ديروز حسابی عصبانی و  Aggressive  شده بود ، منم به رزيدنته گفتم تو رو خدا برا اين يه آمپول و سرم و vit بنويسه تا اينقدر غر نزنه... اونم اين order رو نوشت:

serum 1/3 -2/3 + vit B12

amp lasix

به علاوه مسکن  cap tramadol  TDS  که از شنبه ميگرفت...

و مشاوره روان پزشکی

اينو ميگن  psycho trapy...   منم ميگفتم اين يه سرم خارجی خيلی گرونه... آخه خيلی اصرار داشت گرون هم باشه...

امروز ديگه بخش نرفتم ببينم چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نتيجه رو حتما ميگم...