دوباره يه سر رفتم سراغ اين استامينوفن کدئين :

از مرگ مغزی خوشم نمياد..يه جور بلاتکليفيه..
يه چيزيه تو مايه های اين که يه فايليو بندازی تو Recycle Bin ديليتشم نکنی..

 

آقای پدر..! تنها چيزی که من بهت مديونم 23 تا رشته کروموزومه..نه کمتر،نه بيشتر..
شايدم مهمترين کاری که برام کردی تعيين جنسيتم بوده..

اميدوارم انتظار نداشته باشی به خاطر اين چيزا بپرم بغلت روزتو تبريک بگم..

گزارش اقليت" برای روز تولد علی..خب اين اصلا بد نيست..

وقتی فکرشو ميکنم روز ظهور امام زمان چه خواهد کرد 
اين لاريجانی تمام وجودم از انتظار فرج لبريز ميشه..! ===> ؟؟؟؟