چند روزی حسابی درگير اين بيمارستان جديد بودم... حسابی دوره قبلی ها استرسمون رو زياد کرده بودند... اما تا بحال که بخير گذشته... اين هفته تو سرويس خود دکتر امير پور بودم... فردا آخرين روزيه که تو سرويسش هستم و اگه اتفاقی نيفته ، ديگه ميشه يه نفس راحت کشيد...

امروز قرار بود تو گراند راند مريض تخت من معرفی بشه... يه case with still  adult  onset disease که يه بيماری نادر و نوعی روماتوئيد آرترياتيس ميباشد...

منم از CD uptodate  يه چيزايی در موردش خونده بودم ... اما حوصله اين شرح حال گيری رو ندارم ... از الان دارم تنبل ميشم ، وای به حال روزای انترنی؟؟؟؟

اما از خوش شانسی من !!! گراند راند به علت عدم حضور استاد تشکيل نشد...