من  هيچی در مورد بخش زنان نميدونم !!!! نميتونم حدس بزنم چقدر مفيد ميتونه باشه .... و يا اينکه در اين روش مادر کمتر درد ميکشه و يا اينکه چقدر برای نوزاد از نظر تطابق محيطی ميتونه کمک کننده باشه...

اگر کسی کامنتی داشت و يا اطلاعات بيشتری ، خيلی خوشحال ميشم نظر بده....