اينم پيام فارغ التحصيل

از کليه پزشکان وبلاگ نويس گرامی دعوت ميشود در همايش ما در روز ۵ شنبه ساعت ۵ شرکت نمايند

 

ساعت ۵ ‌: درب پارک ساعی !!!