از فردا بايد برم بخش هماتو - تعدادمون خيلی کمه و طبق چيزايی که شنيدم حدود ۲۰ تخت دارن و بايد بين ما ۴ نفر تقسيم بشه.... راستی از گروه قبلی امتحان پايان بخش نگرفتند

از وسط اين ماه هم کلاسای زنان شروع ميشه.... يکی نيست بگه وسط بخش داخلی اين کلاسا ديگه چيه... تنها خوبيش اينه که امتحانش حتمآ تو بخش خودش خواهد بود... و از طرفی واسه من که خيلی بهتر ميشه --- چون بايد امتحان جراحی اختصاصی هم بدم....   يه کار ديگه هم شايد انجام بدم که فعلآ به دلايل امنيتی از ذکر آن خودداری مينمايم....

 

اينم از بلاگ وقايع اتفاقيه براشتم - راستی اينم سر آغاز خاطره پويان .... هوس متنهای قديمی کرديد يه سر بزنين....

هفته ی ماضی سوار بر مرکب همایونی عازم صفحات شمالیه شدیم

و دکتر رضا هم مقاديری از خدمت مقدس سربازيش ميگويد !!!!