روز دانشجو رو به خودم و بقيه دانشجو ها تبريک ميگم... ۱۶ آذر از اون روزاست که نبايد فراموش بشه.... 

يه جاهايی که لازمه مدام تکرار ميکنن دانشجو خودش بايد دنبال علم باشه... خودش بايد ديد باز داشته باشه ... خودش بايد فعال باشه.... بايد جوينده باشه... و ....

اما تا کمی فعال بشی همه چيز برعکس ميشه.... مثال نميزنم چون يه نگاه کوچيک پر از مثاله...

اين از ۵ سلام...

وقتی حواست نيست زيباترينی

        وقتی حواست هست فقط زيبائی!!!

         حالا حواست هست؟!

اين هم يه مروری بر مطبوعات از دکتر علی=alimed

دخترهای خوب و پسرهای بی عرضه! بايد چاقو يا اسپری دفاع شخصی تو جيبشون باشه چون وقتی از خونه بيرون ميرند يه خفاش شبی يا زور گيری چيزی اگه اومد که عموما! مياد بتونند از خودشون دفاع کنند

دخترهای فراری خونه های فساد ايدز و  .... ديگه کلمات عجيبی نيستند حتی ما که عادت به لاپوشونی هم داريم امروز از سر ناچاری اين کلمات رو به اندازه کلمه امريکا هر روز به زبون مياريم

اين هم دکتر شاهد .....

بگزار تا بگريم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران ...

 

اگر آماری از ايدز در ايران  ميخواهيد يه نگاه بندازين...