اين روزا شدم خوره روزنامه و مجله... اگه مثل ماههای ديگه بود حتمآ الان درگير امتحان پايان بخش بودم و ... هنوز مشخص نيست که اينجا امتحان داريم يا نه....
يه نکته مثبت اين بخش اين بود که ديگه از معرفی مريض يا همون راند نميترسم ... هرچند قبلش هم نميترسيدم طوری که بيمارستان امام حسين با اون اميرپور گفتنشون يه جورايی داوطلبانه شرح حال کامل رو گفتم و بازم آماده انجام کار بودم....
و ديگه اينکه ياد گرفتم نکات مهم يه case رو کامل و خلاصه تو مدت زمان کم هم بگم....
احتمالآ فردا مراسم شيرينی خوران آخر بخش خواهيم داشت ... هر کی ميخواد بگه
اينم همسو با ساير رسانه ها
همون ملعونی که ۸ سال ماهارو از خودش و سربازاش و هواپيماهاش و بمباش ترسوندن...