منتظر يه سری ضرب المثل و کامنتهايی در مورد زنان باشيد....
مطلب ساديسم رو هم يادمه ... حتمآ ميگم....