سلام ...
شايد اين جزء معدود سلامهايی باشه که تو اين سايت نوشتم ، آخه جديدآ تصميم گرفتم سايت رو عمومی تر کنم و از اين حالت شخصی خارجش کنم ...

پيشاپيش از نظريات شما و ايده هايی که خواهيد داد متشکرم و از طرفی بابت بعضی از يادداشتها که بيشتر جنبه شخصی داشته اند از شما پوزش می طلبم.

برای همگی شما آرزوی موفقيت و سلامتی و سعادت و بهروزی و نيکبختی و .... دارم.