من همیشه نمیتو نم تند تند بیام و سر بزنم ، یعنی سعی خواهم کرد که تا جایی که ممکنه پیام بنویسم ولی کار سختیه ...
نمی دونم چی باید بنویسم و کیا می خونن ، خودمونیم دفتر خاطرات هر چی که هست شخصیه ، در نتیجه میشه واقعا هر چه می خواهد دل تنگت بنویس

البته الان اصلا دلم تنگ نیست ، آخه امروز امتحان دادم و راحت شدم .... در عوض دیشت اوضاع خیلی خفنی بود.....
دلم میخواد بازم بنویسم ، از خودم ، از شما ، از بقیه ولی ولی ولی ....