بخش اورتوپدی :

روزای اول فکر می کردم بخش خيلی خشنی باشه ، ولی گاهی به اين نتيجه می رسم که در عين خشونت ظرافتهای خاصی هم داره...
وقتی به بچه ای که با نقص مادر زادی متولد می شه و اگه به همون شکل بمونه ، تا آخر عمر نمی تونه درست راه بره ولی با يه عمل جراحی و مدتی گچ گيری درست می شه...

البته اکثرش خلاصه می شه تو پين و پيچ و پلاک و به قول معروف انواع پلاتين... و از طرفی هم گچ و باند و ....

يه عده رو داخل استخوان می ذارن و يه عده رو کنار استخوان و يه سری هم با يه چيزی شبيه داربست دور محل شکستگی....

اکثر بيمارا هم ( شايد حدود ۹۰ ٪ ) در تصادفات بخصوص با موتور سيکلت دچار شکستگی ها می شن... و در اين موارد هم ساق پا و لگن جزء جاهای شايع است که هر کدومش معضلی ها ، حالا بقيه جاها بماند مثل ضربات به سر و قفسه سينه...