نمی دونم مي تونيد درک کنيد که آدم مجبور باشه برای يک امتحان دو شب استرس و ساير مسايل مربوط به شب امتحان رو تحمل کنه ، چه حالی می شه ؟؟؟ يا نه ؟؟؟ اميد وارم که براتون پيش نياد - البته نا گفته نماند که گاهی دوست داشتم که يه روز ديگه وقت داشتم که مثلا بعضی مطالب رو دوره می کردم ولی اين بار قضيه کاملا فرق ميکرد...

ديشب واقعا شب عجيب و غريبی بود ... من و دوستم برای اينکه بيمارانی رو که جديد به اورژانس مراجعه ميکنند و ممکنه در امتحان پرسيده شوند رو بشناسيم و بدونيم که دقيقا چه مشکلی دارند ، شب رو تو بيمارستان مونديم و تقريبا ميشه گفت که اصلا نخوابيديم .
اونوقت استاد محترم ، دير تشريف آوردند و گفتند که فردا امتحان...