گروهای خونی و شخصيتها ( گابريل مارتان)
چند وقت بود که می خواستم گروههای خونی و شخصيتها رو بنويسم ولی نمی شد تا اينکه امروز تصميم گرفتم بنويسم...( و حالا همه رو با هم در يک يادداشت )

اگر شما گروه خونی زير را داريد:

گروه خونیA

در روابط اجتماعی بسيار خونگرم ، صميمی و موثر بوده و طبيعتی دوستانه داريد. در يک تيم بازی ، شما با تمام افراد کنار می آييد ، هر چند که احساس واقعی خود را تنها با کسانی که توانسته اند اعتمادتان را جلب کنند ، در ميان می گذاريد.

شما طراحی قابل و با هوش هستيد که با دقتت مسائل را سازماندهی می کنيد. از آنجايی که غالبآ به جای خطر کردن ترجيح می دهيد راههای مطمئن را بر گزينيد ، دوستان شما را با اين خصوصيت می شناسند. اما سعی کنيد که بيش از اندازه محتاط نباشيد ، چرا که اين امر غالبا باعث از دست دادن فرصتهای طلايی برای شما می شود .

گروه خونی B :

ده هزار سال قبل از ميلاد مسيح با مهاجرت افراد پديد آمد ( در اثر تغيير و تحول اجداد )
به مستقل بودن و تطبيق پذيری با ديگران و محيط معروف هستيد . روحيه ای آزاد و مستقل داريد و از محدوديت به هر شکل بيزاريد ! شايد به همين علت است که شمار زيادی از مردان و زنان خود ساخته ، دارای گروه خونی B هستند.
به علاوه شما از اينکه با ديگران باشيد لذت می بريد و ديگران نيز به همين ترتيب از بودن با شما لذت می برند. در جمع دوستان ، هميشه ترجيح ميدهيد که ابتدا به سخنان ديگران گوش فرا داده و سپس عقيده خود را بيان کنيد. مردم ممکن است شما را خود خواه فرض کنند ،اما زمان به آنها ثابت خواهد کرد که تا چه حد با هوش و با افکاری عميق هستيد ، شما تنها منتظر يک فرصت مناسب برای بيان نظريات خود هستيد.

گروه خونی o

يک گروه خونی اصلی است ، آنها برای حفظ بقای خود بايد انعطاف پذير و جاه طلب می بودند و اين خصوصيت از آن نسل به شما رسيده است ! سرشار از اعتماد و ايمان...
شما هيچ گاه از خطر کردن نمی هراسيد و از آنجايی که می توانيد بيش از حد معمول فشارهای عصبی را تحمل کنيد ، هميشه اهدافی بزرگ تر را در نظر گرفته و برای موفق شدن ، نهايت تلاش خود را می کنيد. اين امر از شما يک رهبر ذاتی ساخته است.
اما شما هميشه فقط به کار اختصاص نداريد ، وقتی زمان دوست داشتن پيش می آيد ، افرادی که گروه خونی آنها o می باشند ، قلبآ افرادی رمانتيک و عاشق پيشه می شوند.


گروه خونیAB:

دقيقآ مانند همين گروه خونی که کمياب است ، شما نيز منحصر به فرد هستيد!!!
روشها و راه حلهای نوين هميشه از شماست ، همين طور ابداعات جديد . شما ترجيح می دهيد راه و روش خود را برای انجام کارها خلق کنيد ، به عنوان مثال ممکن است راه بهتری برای انجام يک پروژه کاری پيشنهاد دهيد.
از پيچيده ترين گروهها به لحاظ روان شناسی است ...
شما می توانيد در عين حال تکنيکی و خلاق باشيد... شخصی که به طور طبيعی ديگران از حضورش خشنود شده و مردم به سمت وی جذب می شوند. هر چند ، شما نياز نداريد که برای شاد بودن با ديگران باشيد و خيلی وقتها تنهايی را ترجيح می دهيد.
در روابط بسيار صميمی و نزديک هستيد و می توانيد يک تاجر خوب باشيد و سپس در نهايت تعجب يک فرد احساساتی به تمام معنا و گاهی اوقات آميزه ای از هر دو .
مادامی که شما برای رسيدن به هدفی بسيار صبور و تلاشگريد ، در عين حال می توانيد با خود و افراد نزديک به خود سختگير و محکم باشيد.
ممکنه از نظر ديگران دو شخصيتی باشيد : يکی برای افراد بيرونی و ديگری برای افراد درونی...

اينم برای همه گروهها...