امروز تو آمفی تاتر بيمارستان يه راند عمومی که در اصل معرفی بيماران جالب و نکته دار بود برگزار شده بود ( راند اورولوژی ) و دقيقا همون استادايی که اسمشون تو ليست برگزارکنندکان بود حاضر نبودند .
ما که خيلی ها رو هم نمی شناختيم آخرش نفهميديم کی استاد است و کی فلو و کی رزيدنت ؟؟؟

از طرفی يه اصطلاحاتی رو اونقدر سريع به کار می بردند که ما نمی فهميديم چی شد؟؟؟ چی بود ؟؟؟
و تازه ياد ماه قبل افتادم که با ساير استاجر ها تمام تختهای بخش رو راند کرديم ، يعنی هر کسی مريضهای تخت خودش رو برای بقيه معرفی می کرد و مشکل بيمار رو ذکر ميکرد و بعد هم روش عمل رو می گفت ، که يه مريضه گفت : چرا زرگری می گيد ؟؟؟


که جريان امروز ما هم مثل همين زرگری حرف زدن بود ...