رنگ سياه : به معناي دوران انزوا و تنهايي است . اين رنگ نشان مي دهد كه شما با دوستانتان تضاد و اختلاف داريد.

رنگ خاكستري : نشانه تغيير است و خاكستري روشن نماد آرامش و خاكستري تيره به معناي ترس است.

رنگ قهوه اي : رنگ مبارك و فرخنده است و به معناي آزادي موفقيت و پول و شادي است .

رنگ قهوه اي روشن مايل به زرد : وجود اين رنگ در خواب نشانه كناره گيري از جمع و بي طرفي است . اين رنگ نشان مي دهد كه فرد با ديگران ارتباط برقرار نمي كند.

رنگ بنفش : نماد آرزوهاي بزرگ است ديدن رنگ بنفش نشانه اين است كه شما از خلاقيت خود سود فراواني خواهيد برد.

رنگ آبي : در خواب گواه آرامش دروني فرد است و صد البته نمادي از خشنودي و
رضايت است.

رنگ فيروزه اي : نمايانگر فرصتهاي جديد و موفقيت هاي كاري است . به علامت خوش شانسي نيز معروف است.

رنگ سبز : نشانه سرزندگي و آرامش است. وجود رنگ سبز در خواب به اين معناست كه نشاط و شادابي همواره در زندگي شما سايه افكنده است.

رنگ زرد : نشانه اعتماد به نفس بالا در انجام فعاليتهاي گوناگون است البته شما در انجام فعاليتهايتان با نظرات مخالف روبرو مي شويد.

رنگ نارنجي : در خواب اشتياق شور و هيجان را در زندگي نويد مي دهد.

رنگ صورتي : اين رنگ با عشق و احساس سروكار دارد. شما با ديدن اين رنگ در خواب مي توانيد منتظر برقراري ارتباطي جذاب با جنس مخالف خودتان باشيد.

رنگ قرمز : گواه احساسي بودن شما در ارتباط با سايرين است.

رنگ سفيد : اطرافيان شما به آساني به شما تكيه مي كنند شما پر از انرژي و شادابي هستيد.

رنگ بنفش : نماد آرزوهاي بزرگ است ديدن رنگ بنفش نشانه اين است كه شما از خلاقيت خود سود فراواني خواهيد