فقط ميدونم يه امتحانی بود که بايد ميدادم و پاس ميشد... نتيجه اش خيلی مهم نبود... هر چند که من خيلی خوب جزوه رو نخونده بودم و هر چی جواب ميدادم از چيزای تو بيمارستان و سر کلاس بود و يا اينکه تازه سر جلسه تجزيه تحليل ميکردم... چه شود ؟؟؟ 

حالا که امتحان دادم ، کلی کار عقب مانده دارم...

امروز هم يک کتاب از سيمين دانشور ديدم و قراره از دوستم امانت بگيرم و شروع کنم خوندنش... آخه واقعآ الان تو بخش لازمه يه سرگرمی واسه ساعات بيکاريم داشته باشم... از طرفی چند روز پيش هم قرار شد يه کتاب از نبوی به اسم تهرانجلس رو بخونم که همه مونده بود برای بعد از امتحان ...